FACECOVER SWEDEN AB
Leading a revolution in
respirator technology

Tiki - en revolution inom andningsskydd

Facecover revolutionerar utvecklingen av andningsmasker

TIKI är världens första andningsskydd som i realtid mäter kraften i varje andetag och levererar den luft och det tryck som användaren behöver. Inuti masken finns en tryckgivare som oavbrutet reglerar fläktens hastighet efter din andning. Detta ger bästa möjliga skydd mot luftburna partiklar som kvartsdamm och bakterier.

Högsta effektivitet med optimerad teknik

Ett TIKI andningsskydd är ergonomiskt utvecklat för långvarig komfort, högsta prestanda och har den högsta skyddsklassen. När du väl har börjat använda en TIKI kommer du aldrig att vilja gå tillbaka till ditt gamla andningsskydd.   Det är enkelt att byta ut delarna i andningsskyddet eftersom allt finns som reservdelar. Om masken blir repad eller har använts i en miljö med farliga partiklar så kan du enkelt byta ut den till den nya masken. Kostnaden är en bråkdel jämfört med konkurrerande masker på marknaden. Flytta enkelt över fläkt och filter till den nya masken på tre sekunder!

För vem är den skapad?
Alla som utsätts för skadliga luftburna partiklar eller bakterier.
 • Gruvor och stenindustri
 • Stålverk
 • Keramisk industri
 • Byggarbetsplatser
 • Rivning, demolering och asbestsanering
 • Slipning, borrning, bilning av betong
 • Arbetsplatser med kvarts- och byggdamm
 • Polis, brandkår och annan räddningstjänst
 • Läkemedelsindustri och laboratorier
 • Kemisk industri
 • Arbetsmiljöer med luftburna bakterier
 • Militär och försvar

Se vår demo video

Känn dig lugn

Avancerad teknik låter dig andas utan besvär i farliga miljöer

TIKI ger ett komplett andningsskydd
För att kunna ge ett komplett skydd måste masken behålla övertrycket vid varje andetag, annars kan du utsättas för skadliga partiklar. Övertrycket skapas genom att använda en fläkt som suger in luft genom ett renande filter, in i masken. Tack vare den tryckkänsliga givaren och elektroniken som styr den effektiva fläkten anpassas övertrycket optimalt. Det finns olika partikelfilter för olika miljöer.
Positivt tryck
TIKI andningsskydd förser dig med luft enligt din andningskurva, vilket innebär att när du andas i normal takt förblir fläkten konstant och om du ökar andningsfrekvensen på grund av till exempel fysisk ansträngning, så kommer fläkthastigheten öka för att bibehålla övertrycket i masken. När du vet att masken sköter det automatiskt kan du andas lugnt och vara trygg med att masken skyddar dig. Den automatiska anpassningen ger även fördelen att det ökar livstiden på både batteri och filter. I andra andningsskydd kan övertrycket skapa en storm i masken och det blir snabbt obehagligt. I TIKI skyddas dina ögon och ditt ansikte från att torka ut, då masken ger dig precis så mycket luft du behöver och det lilla extra som ger ett övertryck.

Lysande teknik

Kraftfull LED-belysning

Små, starka och energieffektiva

En TIKI är smidig, reglerar själv fläkthastigheten och är bekväm att ha på sig. Det finns två inbyggda kraftfulla och energieffektiva LED-lampor. De är placerade över ögonhöjd och lyser enkelt upp i trånga utrymmen, vilket gör att du kan ha båda händerna fria. Fördelen med LED-lampor är att de påverkar batteritiden minimalt. Du tänder ljuset med ett knapptryck.

Se dig omkring

Enastående synfält

Oslagbar sikt med smart design
De fläktförsedda andningsskydd som finns på marknaden idag är tunga och obekväma. De har också en slang eller ett stort filter framför munnen eller kinderna. Tack vare TIKIs smarta design har vi varken slang eller stora filter framför munnen eller på kinderna, vilket ökar både synfält och kommunikationsförmåga. Du kan prata i mobil eller radio med masken på, och du kan se neråt när du ska gå nerför trappor. Istället för att ha filtret framför munnen har vi placerat både filter och motor på toppen av masken. På så sätt får man fri sikt neråt och även åt sidorna, och konstruktionen gör att man slipper imma i masken.

Arbeta längre och mer effektivt

Extra lång batteritid

Automatiskt reglerande fläkt

En av de viktigaste funktionerna i en TIKI är fläkten som reglerar hastigheten automatiskt beroende på hur hårt du andas, en TIKI är utformad att fungera med dig – inte mot dig. Det fungerar genom kombinationen av en känslig trycksensor, en från grunden nykonstruerad effektiv fläkt och smart programmering. Det innebär att ditt andningsskydd bara kommer använda så mycket energi som krävs för att etablera övertryck i din TIKI. Förutom den optimala användningen av maskens funktion förlängs också livslängden på ditt batteri och filter och ger en behagligare miljö i ditt andningsskydd.

Tre års utveckling bara av impellern

För att kunna ta fram en effektiv liten fläktenhet med lång batteritid var vi tvungna att tänka om helt i utformningen och designen av fläkthjulet. Vi har lagt särskild tid på noggranna tester av både impellerns design och motorns effektivitet, och i och med att vi själva satte de allra högsta kraven har vi fått fram en toppmodern och mycket effektiv fläktlösning.

LED arbetsbelysning

TIKI är världsledande inom marknaden för andningsskydd, den har till och med inbyggda LED-lampor för att få den mest effektiva ljusmängden kontra strömförbrukning. De båda lamporna är på 8,5 lumen var, vilket är mer än tillräckligt för att kunna se tydligt i mörka utrymmen utan att påverka livstiden på batteriet nämnvärt.

Alltid redo

Li-Po batterier håller laddningen över tid

Lång hållbarhet

En av de viktigaste fördelarna med en TIKI är den praktiska långtidslagringen för nödsituationer. Tack vare de kraftfulla och miljövänliga Li-Po batterierna kan TIKI-enheterna lagras i flera år. Detta innebär att en TIKI är redo att användas när du behöver den. Det passar flera nationella verksamheter såsom militära och civila beredskapsförråd och överhuvudtaget räddningstjänsten i hela landet.

You will wonder how you ever lived without a Tiki

Klaustrofobi

Det är svalt i rummet, men i dina skyddskläder är det varmt. Dina rörelser begränsas, dina glasögon immar, din andning är tung, rummet känns som om det blir mindre och mindre men du vet att du inte får ta av dig masken. Glasögonen är nu helt immiga, du kan inte se någonting och du känner att du inte får tillräckligt med luft. Du får panik, och du vill ut.

Detta är en vanlig känsla när du bär ett engångsandningsskydd som finns på marknaden idag. Hur kan man arbeta så här när det inte är nödvändigt längre? Prova en TIKI och upplev skillnaden själv.

TIKI – Bästa andningsskyddet på marknaden

Om du går i tankar med att dyrast är bäst, då är det dags att tänka om! Ska du köpa de dyraste andningsskydden på marknaden så är alla konkurrenters andningsskydd stora, tunga, klumpiga och besvärliga att använda. Om de går sönder är de dyra att laga och blir de smutsiga eller kontaminerade så är det omständigt att göra rent dem, men det behöver du inte bekymra dig för med en TIKI, då kostnaden för att ersätta en TIKI-mask bara kostar lite mer än att byta ett filter.

You will wonder how you ever lived without a Tiki

Har ni godkända andningsskydd?

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 2015:2 gällande Kvarts – stendamm i arbetsmiljön trädde i kraft 2 november 2015. Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser. Kvartsdamm som inandas kan ge upphov till sjukdomar som silikos (stendammslunga), KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) som båda är obotliga lungsjukdomar.

Stendammslunga åter i Sverige

Det finns tecken på att silikos, också kallad stendammslunga, är på väg tillbaka i Sverige. Sjukdomen drabbar främst personer som arbetar i bygg, gjuteri, gruv- och stenindustrin.

Hygieniskt gränsvärde HGV (Kvarts) I Sverige: 0,1 mg/m3

Varför är Kvarts farligt?

Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det första stadiet i sjukdomen kan vara svårt att upptäcka. Kvartspartiklar är mikroskopiska och är farliga för lungorna, då kroppen inte kan göra sig av med partiklarna som man andas in. De åker ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat.

Arbetsmiljöverkets råd § 17

En halvmask med utbytbart filter klass P3 är ett exempel på andningsskydd som normalt ger tillräckligt skydd. Gällande standarder är SS-EN 140 för halvmask och SS-EN 143 för filter. När arbetet är fysiskt krävande eller tar längre tid än två timmar bör ett fläktmatat andningsskydd eller en andningsapparat med extern tillförsel av luft användas. För att uppnå avsedd skyddseffekt, är det viktigt att användaren av andningsskyddet har gjort en kontroll av tätheten inför varje arbetspass. I andningsskyddets bruksanvisning beskrivs hur täthetskontrollen ska gå till. Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Skägg och skäggstubb minskar skyddseffekten avsevärt.